คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ศูนย์ข้อมูล ฯ COVID-19 ม.นเรศวร เปิดดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน NU Know COVID-19 เผยแพร่ข่าวสาร และสาระความรู้เกี่ยว COVID-19 (ดู 717 ครั้ง)
 

ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ม.นเรศวร เปิดตัวแอปพลิเคชัน NU Know COVID-19 เแหล่งที่รวบรวมข่าวสาร และสถานการณ์ COVID-19 ในรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร อัปเดตสถิติผู้ป่วยติดเชื้อประจำวันของ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถานการณ์ภายในประเทศ ไทยรวมถึงคลังความรู้ สำหรับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันตนเองจาก COVID-19

 

แอปพลิเคชัน NU Know COVID-19 ถูกพัฒนาขึ้นจากนิสิตและอาจารย์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยมีรายนามผู้พัฒนา ดังนี้
1) นางสาวกชมาศ แม่นยำ
2) นายณัฐดนัย จันทะกูล
3) นานศุภวิชญ์ ปัญญาแฝง
4) นายภูพัฒน์ กาสา
5) นายปฏิญญา สวนดอก
6) อ.ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช

.

แบ่งการทำงานของแอปพลิเคชันดังนี้

  1. ข่าวสาร/ประกาศ/แถลงการณ์ ของมหาวิทยาลัย และคณะต่างๆ : รวบรวมประกาศ และแถลงการณ์ของศูนย์ข้อมูล ฯ COVID-19 ม.นเรศวร และคณะต่าง ๆ รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน COVID-19
  2. สถิติผู้ติดเชื้อของ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร และของประเทศไทย
  3. แบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ ด้วยตนเอง
  4. กระทู้ถาม-ตอบ สำหรับ นิสิต และบุคลากร ม.นเรศวร
  5. คลังความรู้สู้ COVID-19 : รวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันตนเองจาก COVID-19 สำหรับ นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป
  6. รายละเอียดการติดต่อคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงสายด่วน ศูนย์ข้อมูล ฯ COVID-19 ม.นเรศวร เพื่อตอบคำถามต่าง ๆ

.

ทันข่าวสาร ทันสถานการณ์ COVID-19 พร้อมดาวน์โหลดแล้วทั้งระบบ IOS และ Android

http://www.med.nu.ac.th/intraOnline/application_nu_know_covid-19

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 9 มิ.ย. 2563 เวลา 09.51 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)