คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ติดต่อเรา
 
ท่านสามารถติดต่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ที่
 
ที่อยู่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ท่าโพธิ์
    อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
    65000
     
โทรศัพท์ : 0 5596 5666
    0 5596 5777
     
โทรสาร : 0 5596 7927
    0 5596 5005
     
เว็บไซต์ : www.med.nu.ac.th
 
 
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)