คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ (ดู 11027 ครั้ง)
 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแพทย์ที่ใช้นวัตกรรม สร้างผู้นำด้านระบบสุขภาพ

 

Vision

Innovative Medical School to Provide the Leader in Health System

 

พันธกิจ

      ผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ให้บริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากล รวมถึงการบริการวิชาการเพื่อสังคม และทำนุศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

 

Mission

      To provide medical graduates and health care providers with knowledge, competency, moral and ethics. To generate practical research and innovation. To provide international standard of medical services according to academic services for the society and support a graceful culture.

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ส. 16 ม.ค. 2564 เวลา 18.21 น.
โดย : นายพรอนันต์ รบช้าง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)