คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการตรวจร่างกายผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู 1358 ครั้ง)
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เรื่องการตรวจร่างกายผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา
2563

- อ่านประกาศเรื่องการตรวจร่างกายฯ คลิกที่นี่
- กำหนดตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ตรวจร่างกาย ณ งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตึกใหม่)

-สำหรับนิสิต Community + Inclusive + Direct Admission
  1.ลงชื่อเลือกวันตรวจร่างกาย
  2.ลงชื่อเลือกวันพบแพทย์หลังตรวจร่างกาย
โดยกรอกข้อมูลของนิสิตลงใน https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pQ6ilXqedQWA8bX7lAO6diTC7trN8c6X0dXFqSIBCkY/edit#gid=0

***ให้นิสิตดำเนินการกรอกข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

ติดต่อสอบถาม หน่วยบริหารการศึกษา
5596 7957 ภายในวันเวลาราชการ

 

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 10221_ประกาศตรวจร่างกาย.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 10221_กำหนดการตรวจร่างกาย.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 20 ก.ค. 2563 เวลา 09.15 น.
โดย : น.ส.สิริมาศ แน่งน้อย
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)