คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตแพทย์พบอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อ Career Path (ดู 95 ครั้ง)
 

ขอเชิญนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก
เข้าร่วมกิจกรรม นิสิตแพทย์พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ในหัวข้อ  Career Path

หัวข้อเสวนา " Career Path: พูดคุยตอบคำถามเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นแพทย์ใช้ทุนและแพทย์เฉพาะทาง”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 - 17.30  น.
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 7847

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 15 ก.ค. 2563 เวลา 16.34 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)