คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
การผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (ดู 369 ครั้ง)
 

การผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

เป็นที่มาของการต้อง
ปรับใหญ่อาจถึงขั้นเปลี่ยนใหม่
(Big change)

ทั้งหลักสูตร
วิธีการเรียนการสอนและ
อาจรวมไปถึงทัศนคติ วิธีคิด ตลอดถึงการทำงานของอาจารย์ด้วย

การฝืนใช้วิธีการและแนวคิด
รวมถึงทัศนคติแบบเดิม
อาจไม่เหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ถูกหล่อหลอมมาในสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น
เมื่อมุ่งหวังผลิตบัณฑิตแพทย์
ตามวิสัยทัศน์
“โรงเรียนแพทย์ที่ใช้นวัตกรรมสร้างผู้นำด้านระบบสุขภาพ”

จึงต้องออกแบบหลักสูตรสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเริ่มใช้ใน curriculum ปี2562 ไปแล้ว
ที่มีทั้ง Health System Science และ Digital Technology (ร่วมมือกับ พระจอมเกล้าธนบุรี:มจธ)อย่างละ12หน่วยกิต รวม24หน่วยกิตอยู่ในหลักสูตร 
และผลักดันการใช้กระบวนการเรียนแบบ Transformative & Interprofessional Education

โดยไม่ลดทอน competencies ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(ปัจจุบันนิสิตแพทย์ขึ้นชั้นปีที่2)

เราอยากเห็นบัณทิตคุณภาพจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติไทย
เป็นลูกหลานของพวกเรา

หากเรามีเจตจำนงค์นี้ร่วมกัน

เรามาช่วยกันทำให้มันเป็นจริง

โลกเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกิน
เรามีเวลาไม่มากแล้ว!

เราต้องรวมพลังกันสู้แล้วครับ

ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์
คณบดี
13 สิงหาคม 2563

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 13 ส.ค. 2563 เวลา 09.52 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)