คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ดู 559 ครั้ง)
 

           เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ โถงชั้น 4 สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

          การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้โดยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและบุคลากรภายในทุกระดับ เพื่อนำกลยุทธ์ไปสู่การปฎิบัติงานให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกัน ภายใต้พันธกิจคณะแพทยศาสตร์ และเพื่อให้เกิดการบริหารแผนงานควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนต่อไป

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 31 ส.ค. 2563 เวลา 14.33 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)