คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 4/2563 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (ดู 728 ครั้ง)
 

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

ครั้งที่ 4/2563

1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ              จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ  

2. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร           จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ    

3. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป                 จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา    

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 11485_ประกาศรับสมัครฯ 4-2563 นวก.พัสดุ-ผู้ปฏิบัติงาน-พนักงานทั่วไป.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 11485_ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน).pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 11485_แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up 9 มิ.ย.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 9 ก.ย. 2563 เวลา 09.22 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)