คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
กิจกรรมการตรวจหอพักนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู 184 ครั้ง)
 

          วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  นายแพทย์ปิยะ อัศวบุญญาเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริหารจัดการทรัพย์สิน  แพทย์หญิงญาศินี  อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ และคณะกรรมการดำเนินงานหอพักนิสิตแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมอาคารหอพักนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และห้องพักของนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 – 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลนิสิต สอบถามความเป็นอยู่ รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันภายในหอพักของนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยประโยชน์ส่งผลกับนิสิตทั้งด้านการเรียน         และที่พักอาศัย ทางคณะกรรมการดำเนินงานหอพักนิสิตแพทย์ได้ตรวจสอบความปลอดภัย ความพร้อมของการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย ทางหนีไฟชั้น 1-4 ถังและอุปกรณ์ดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน โดยมีการทดสอบความพร้อมใช้งานหากเกิดอัคคีภัย จากทีมช่างงานบริหารจัดการทรัพย์สิน

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 9 พ.ย. 2563 เวลา 13.50 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)