คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ประชุมวิชาการพยาบาลห้องผ่าตัด เขต 4 ประจำปี 2563 เรื่อง "Achieving Effective Inter professional Teams" (ดู 228 ครั้ง)
 

   เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ   นายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการพยาบาลห้องผ่าตัด เขต 4 ประจำปี 2563 เรื่อง Achieving Effective Inter professional Teams   ในการนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Achieving Effective Teams ณ  ห้องประชุมกาสะลอง  โรงแรมเวียงลคอรลำปาง  จังหวัดลำปาง

  การจัดการประชุมในครั้งนี้  จัดโดยสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย พยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัดและพยาบาลรองหัวหน้าห้องผ่าตัด ในเขตการบริการที่ 4ภาคเหนือ ซึ่งมีทั้งหมด 17 จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการบริหารทางการพยาบาลผ่าตัดและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการในการทำงานร่วมกันของบุคลากรและทีมสหสาขาวิชาชีพ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 9 พ.ย. 2563 เวลา 15.36 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)