คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ศ.พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" (ดู 126 ครั้ง)
 

    เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ศ.พิเศษ นพ.ไพจิตร  ปวะบุตร  อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ผศ.วิมาลา ชโยดม ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 12 พ.ย. 2563 เวลา 11.07 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)