คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
พิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิจงกลนีนิธิ ปีการศึกษา 2563 (ดู 100 ครั้ง)
 

          วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษามูลนิธิจงกลนีนิธิ ปีการศึกษา 2563 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ประธานมูลนิธิจงกลนีนิธิ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ตามที่มูลนิธิจงกลนีนิธิ ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประจำในทุกๆปี ปีการศึกษาละ 6 ทุน ทุนการศึกษาละ 50,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) สำหรับทุนดังกล่าว จะได้รับเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ทางคณะแพทยศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

รายชื่อนิสิตผู้ได้รับมอบทุน ดังนี้

  1. นายฉลองภูมิ พุฒิสกุลวงศ์       นิสิตชั้นปีที่ 6
  2. นายอัสลาม บูดาเล็ง             นิสิตชั้นปีที่ 6
  3. นางสาวกิ่งกาญจน์ แต้มพงษ์    นิสิตชั้นปีที่ 3
  4. นางสาวพิมกานต์ มหาสวัสดิ์    นิสิตชั้นปีที่ 3
  5. นายศุภชัย ระเริง                 นิสิตชั้นปีที่ 3
  6. นางสาวปาริชาติ ภารังกูล       นิสิตชั้นปีที่ 3

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 4 ธ.ค. 2563 เวลา 14.59 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)