คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู 31 ครั้ง)
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง จ้างปรับปรุงคลังยาและคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 17,599,850 บาท

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 11835_ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 9 ธ.ค. 2563 เวลา 10.12 น.
โดย : นางประภาพร กันจู
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)