คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (วัสดุงานบ้านงานครัว 5 หมวด) (ดู 25 ครั้ง)
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 หมวด (155 รายการ) วงเงิน 5,746,601.40 บาท

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 11843_บท.อนุมัติเผยแพร่แผน.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 16 ธ.ค. 2563 เวลา 15.43 น.
โดย : นางสาวอังสนาพร เกษมรัตน์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)