คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู 12 ครั้ง)
 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องเรียนนิสิตแพทย์ ชั้น 1 จำนวน 1 

งาน จำนวนเงิน 6,732,000.07 บาท

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 11859_ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างปรับปรุง.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 24 ธ.ค. 2563 เวลา 16.36 น.
โดย : นางประภาพร กันจู
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)