คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู 529 ครั้ง)
 

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้และส่งเสริม formative assessment ตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2564

รหัสเข้าร่วมกลุ่ม Google Classroom : dnibept

ลิงก์สำหรับสมัครสอบ : https://forms.gle/4Sd2dJuxnDFkzbFk9

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 12943_ประกาศรับสมัครสอบ Progress test 2564.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 19 ก.ค. 2564 เวลา 12.54 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)