คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินรายได้) ครั้งที่ 5/2559 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 2 อัตราทั้งหมด (ดู 2708 ครั้ง)
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินรายได้)
ครั้งที่  5/255จำนวน 4  อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1.ตำแหน่ง เภสัชกร                                                              จำนวน  2  อัตรา

(หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 18,720 บาท)

(หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 22,950 บาท)

1.1 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยคลังยา                                         จำนวน  1  อัตรา

1.2 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก                  จำนวน  1  อัตรา

2.ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน  2  อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,520 บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล

 

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 1502_ประกาศรับสมัคร 5-59 เภสัชกร พยาบาล.PDF
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 1502_ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 15 ก.พ. 2559 เวลา 09.36 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)