คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ขอเชิญเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560 (ดู 612 ครั้ง)
 

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป
ร่วมเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560

 

อัตลักษณ์แพทย์พระนเรศวร 7 ดาว (The seven-star doctor)

คุณลักษณะที่ 1  Care Provider

คุณลักษณะที่ 2  Decision Maker

คุณลักษณะที่ 3  Community Leader

คุณลักษณะที่ 4  Life Long Learner

คุณลักษณะที่ 5  Manager

คุณลักษณะที่ 6  Communicator

คุณลักษณะที่ 7  Humanistic Doctor

                         

กรุณาส่งแบบเสนอรายชื่อ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งเอกสารได้ที่
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0 5596 7847  โทรสาร 0 5596 7853

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 5284_แบบฟอร์ม เสนอรายชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560.doc
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 5284_แบบฟอร์ม เสนอรายชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 1 ธ.ค. 2560 เวลา 10.53 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)