คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ Boiler (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (ดู 307 ครั้ง)
 

จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ Boiler (แบบรวมอะไหล่)  จำนวน 1 งาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนเงิน 404,460 บาท

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 5335_2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 404460.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 19 ธ.ค. 2560 เวลา 14.44 น.
โดย : นางประภาพร กันจู
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)