คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ (ดู 299 ครั้ง)
 

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจวิเคราะห์  Non Invasive Prenatal Screening (NIPS)) จำนวน 1 รายการ ยอดเงิน 324,000 บาท ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 5338_ตารางราคากลาง.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 19 ธ.ค. 2560 เวลา 16.31 น.
โดย : นางประภาพร กันจู
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)