คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ขออนุมัติจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (ดู 385 ครั้ง)
 

ขออนุมัติจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ ยอดเงินทั้งสิ้น 455,000.- บาท

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 5816_ราคากลาง ปปช.(21-2-61).pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 5 มี.ค. 2561 เวลา 14.49 น.
โดย : นางประภาพร กันจู
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)