คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ขอเชิญอาจารย์แพทย์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู 684 ครั้ง)
 

     ขอเชิญอาจารย์แพทย์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยจัดส่งเอกสารที่ งานวิจัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

รายการเอกสารประกอบด้วย

  1. บันทึกข้อความขอนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  2. แบบเสนอโครงการวิจัย (NU.01) จำนวน 1 ชุด
  3. บันทึกข้อความแจ้งหมายเลขโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยหรือสำเนาเอกสารรับรองจริยธรรม จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย-นักวิจัยประเมินตนเอง

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 7903, 7928

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 5918_2_นำส่ง คณะ.doc
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 5918_2-NU01-2016.doc
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 5918_3-แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย-นักวิจัยประเมินตนเอง.doc
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 19 มี.ค. 2561 เวลา 15.50 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)