คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 86 ครั้ง)
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6198_2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ,ราคากลาง - แอร์ 100,000 + 30,000 บีทียู CSSD - งานอาคารฯ.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 14 พ.ค. 2561 เวลา 13.53 น.
โดย : น.ส.พิมลวัลย์ พงษ์มณี
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)