คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
การอบรมเรื่อง “Digital Transformation in Healthcare” (ดู 432 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม   ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “Digital Transformation in Healthcare” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี มากะนัดถ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม CC2-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

     การจัดการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ดนัยรัฐ  ธนบดีธรรมจารี  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(Enterprise Architecture in Healthcare and Education) ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้บริหาร  หัวหน้าภาควิชา  หัวหน้างาน  หัวหน้า ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายสหวิชาชีพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองการบริการสุขภาพให้ประชาชน สร้างระบบสุขภาพที่ดีมีคุณภาพตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่การบริหารงานในยุคดิจิตอล (Digital Transformation)

 

 

 ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 28 มิ.ย. 2561 เวลา 16.13 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)