คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
รพ.มน. รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Unit) ปี 2561 (ดู 1244 ครั้ง)
 

      วันนี้(26 กรกฎาคม 2561)  เวลา 09.30 น. รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ อ.พญ.ดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ ประธานคณะอนุกรรมการโรคหลอดเลือดสมอง รพ.มน. พร้อมทีม เข้าร่วมรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Unit) ปี 2561  ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อผู้สูงอายุ จาก นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 26 ก.ค. 2561 เวลา 21.21 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)