คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 15,000 ลิตร (ดู 98 ครั้ง)
 

น้ำมันเตา FO 1 (600,2%S) จำนวน 15,000 ลิตร 

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6759_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันเตา)เพิ่มเติมจากสัญญา - 306876.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 20 ก.ย. 2561 เวลา 18.52 น.
โดย : นางสาวอังสนาพร เกษมรัตน์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)