คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
พิจารณาให้ทุนการศึกษา “คุณแม่พจนา นาคปฐม” (ดู 219 ครั้ง)
 

          วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษานิสิตคณะแพทยศาสตร์ นำโดย ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาวดี มากะนัดถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ พิจารณาทุนการศึกษา “คุณแม่พจนา นาคปฐม” โดยมี คุณสุนีย์รัตน์ นาคปฐม และ คุณอนัญญา นาคปฐม ร่วมพิจารณาและสัมภาษณ์เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตแพทย์ จำนวนเงินทุนการศึกษา ปีการศึกษาละ 40,000 บาท จำนวน 2 ทุนการศึกษา และเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าต่อเนื่องจนเรียนจบการศึกษา ณ ห้องประชุม CC2-412 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ส. 15 ก.ย. 2561 เวลา 16.01 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)