คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
พิธีมอบทุนการศึกษา “คุณแม่พจนา นาคปฐม” (ดู 190 ครั้ง)
 

          วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายแพทย์อรรณพ - คุณสุนีย์รัตน์ นาคปฐม มอบทุนการศึกษาจำนวนปีการศึกษาละ 40,000 บาท จำนวน 3 ทุน รวมเป็นเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ให้แก่ นิสิตแพทย์เมธัส ถึกเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 3  นิสิตแพทย์ปณิธาน ศิริภัณฑ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 และ นิสิตแพทย์นฤมล พงษ์สวัสดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ ประธานกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษานิสิตคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทั้ง แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ และ แพทย์หญิงตติมา กล่อมจันทร์ คณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 21 ก.ย. 2561 เวลา 17.27 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)