คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 (ดู 418 ครั้ง)
 

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หมายเหตุ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล งานแพทยศาสตรศึกษา

โทร. 055-96-7960

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6799_MCQ_2561-ครั้งที่1.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6799_application form MCQ part I & II 2561.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 26 ก.ย. 2561 เวลา 10.25 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)