คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์สัญจร ครั้งที่ 5 (ดู 196 ครั้ง)
 

          วันที่ 22 กันยายน 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์สัญจร ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพท.) โดยเป็นการแนะนำโรงเรียนแพทย์ทั้ง 22 สถาบัน ให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแสดงนิทรรศการจากสถาบันแพทย์ทั่วประเทศไทย การบรรยายเรื่อง “ชีวิตแพทย์และนักศึกษาแพทย์เป็นอย่างไร” พร้อมทั้งมีการพูดคุยซักถามเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนจากรุ่นพี่นิสิตนักศึกษาแพทย์ โดยในงานนี้ มีตัวแทนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมออกบูธแนะนำสถาบัน ณ อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 26 ก.ย. 2561 เวลา 13.51 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)