คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 20/2561 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (ดู 1113 ครั้ง)
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) 

ครั้งที่ 20/2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน  1  อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม                               

2. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1  อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6879_ประกาศรับสมัคร 20-61 เภสัชกร-นักรังสี.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6879_ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 16 ต.ค. 2561 เวลา 09.34 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)