คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
แนะนำและเผยแพร่ข้อมูลงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (ดู 143 ครั้ง)
 

          วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับอาจารย์แพทย์ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนำเสนอแนวทางการดำเนินงานทางด้านอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงการให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือนิสิต เพื่อให้ทราบทิศทางในการดำเนินงาน และนำข้อเสนอแนะจากทางภาคมาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 31 ต.ค. 2561 เวลา 17.16 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)