คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.วิเชียรบุรี (ดู 470 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 9 ประจำปี 2561 ในนามแพทยสภา นำทีมโดย ผศ.พญ.ศรัญญา  ศรีจันทร์ทองศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล  นพ.จีรัฐติกุล  ภูมิชัยธีรโชติ อาจารย์แพทย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและ พญ.อินทิพร  โฆษิตานุฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา  อาจารย์แพทย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อม เพื่อพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ในปี 2562 ของสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพบัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

ข่าว/ภาพ โดย: งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 6 พ.ย. 2561 เวลา 16.43 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)