คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 โรงพยาบาลสุโขทัย (ดู 512 ครั้ง)
 

    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 9 ประจำปี 2561 ในนามแพทยสภา นำทีมโดย รศ.พญ.วาณีรัตน์ กาฬสีห์ อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา พญ.ปริญญา  ปริญญาณัฏฐ์ อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ นพ.ศุภโชค  รัศมีมงคล อาจารย์ภาควิชาออโธปิดิกส์ นพ.คณินท์  เหลืองสว่าง อาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา พญ.นงลักษณ์  อ้อยมั่งมูล อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา พญ.วาสนา  บุตรมางกูล อาจารย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและ ผศ.พญ. พันธิตรา  สิงห์เขียว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อม เพื่อพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ในปี 2562 ของสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมถึงการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพบัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

 

 

ข่าว/ภาพ โดย: งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 9 พ.ย. 2561 เวลา 16.32 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)