คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
วันไตโลก ประจำปี 2562 “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง” (ดู 498 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายแพทย์บดินทร์  บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์  เป็นประธานเปิดงานวันไตโลก ประจำปี 2562 “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง”  โดย นายแพทย์นพเก้า คงตาล อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ลานโปรโมชั่น  ชั้น 1   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก

      ทั้งนี้ทางสมาคมโรคไตได้ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมวันไตโลก ซึ่งตรงกับสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี กำหนดเป็นวันไตโลก หรือ World kidney day เป็นกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการตระหนักถึงสุขภาพไตและในปี พ.ศ.2562 นี้ วันไตโลกตรงกับวันที่  14 มีนาคม กิจกรรมวันไตโลกในปีนี้จึงเน้นการรณรงค์สุขภาพไตสำหรับทุกคน ภายใต้คำขวัญว่า“ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง”  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เน้นการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตนเอง และตระหนักถึงการเกิดโรคไต ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตระหนักถึงความสำคัญของการชะลอไตและการส่งเสริมป้องกันเชิงรุกแบบสหสาขา เพื่อประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพไต

        ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต  การซักประวัติ วัดความดันโลหิต ตรวจปัสสาวะและเจาะเลือด เพื่อประเมินการทำงานของไต  ตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคไตจากอาจารย์แพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวรการให้ความรู้จากนักวิชาการโภชนาการแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารรสเค็มและการอ่านฉลากอาหาร  การแนะนำเรื่องการรับประทานยาและการใช้ยาอย่างถูกต้องโดยทีมเภสัชกร ตลอดจนจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตเป็นได้ทุกวัย

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 26 มี.ค. 2562 เวลา 16.02 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)