คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
โครงการหมอศิลป์ ประจำปี 2562 (ดู 111 ครั้ง)
 

          วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการหมอศิลป์ ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตแพทย์ เข้าร่วมรับชมการแสดง “โครงการหมอศิลป์ ประจำปี 2562” ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมดนตรีไทย และการบูรณาการร่วมกับชมรมต่างๆ การแสดงประกอบไปด้วยการฟ้อนรำ การแสดงดนตรีไทย การแสดงละครเวที การขับร้องเพลงประสานเสียง พร้อมซุ้มเกมส์สนุกสนาน และการออกบูธสินค้าและอาหารให้เลือกทานตามอัธยาศัย ณ โถงใต้อาคารจอดรถ สวนสุภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 7 ส.ค. 2562 เวลา 11.47 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)