คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ร่วมกับ Love Lessons จัดคอนเสิร์ตการกุศล “ให้ไป...ไม่มีสิ้นสุด” โดย ก้อง NUVO มอบทุนการศึกษาให้นิสิตแพทย์ ม.นเรศวร (ดู 145 ครั้ง)
 

          วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 – 13.00 น. ผศ.พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการเข้าร่วมรับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมกับ Love Lessons จัดคอนเสิร์ตการกุศล “ให้ไป...ไม่มีสิ้นสุด” โดย คุณสหรัถ สังคปรีชา (ก้อง NUVO) และ คุณรัฐศาสตร์ กรสูต (เปปเปอร์ UHT) เป็นผู้ร่วมมอบทุนการศึกษา ณ ร้านชงเจริญ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

          ในการจัดคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ เป็นหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่มีคุณธรรม จิตสาธารณะ และขาดทุนทรัพย์ ตลอดจนจบการศึกษา จำนวน 2 ทุน โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น เพื่อจะได้ไปช่วยเหลือสังคมส่วนรวมต่อไป ในการนี้ ตัวแทนนิสิตจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่

  1. นายสรวิศ ศรีธเนศรสกุล นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1       รหัสนิสิต 62461076
  2. นายวีรวัฒน์ เกษสาคร          นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1       รหัสนิสิต 62461021

ได้รับการพิจารณามอบทุนในครั้งนี้ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยจะพิจารณาให้ต่อเนื่องในปีถัดไปจนสำเร็จการศึกษา บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น โดยนิสิตปฏิญาณตนจะเป็นแพทย์ที่ดี ตั้งใจเรียน นำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ และถ้ามีโอกาสตอบแทนคุณจะมอบทุนให้ผู้อื่นต่อไปในอนาคต ในโอกาสนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่มาร่วมบริจาคและร่วมชมคอนเสิร์ต และทีมคณะฯ จาก “มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา” ที่เป็นสะพานบุญให้กับนิสิตแพทย์ได้มีโอกาสศึกษาเพื่อนำความรู้ไปใช้รักษาผู้อื่นต่อไป

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 21 ส.ค. 2562 เวลา 16.21 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)