คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
พิธีกล่าวคำปฏิญาณฯ ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู 166 ครั้ง)
 

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย (Thai Medical Student's Code of Conduct) ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิสิตแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม ณ ตึกกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์ทุกคนได้ระลึกถึงความกตัญญูกตเวที คุณงามความดีของอาจารย์ใหญ่ ผู้ซึ่งเป็นผู้เสียสละตนเองให้นิสิตแพทย์ได้ใช้ร่างในการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันดีให้แก่นิสิตแพทย์ โดยมีคณาจารย์คอยช่วยแนะแนวทางการเรียนในแต่ละโต๊ะปฏิบัติการและนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้เข้าร่วมงาน

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 21 ส.ค. 2562 เวลา 17.14 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)