คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
พิธีกล่าวคำปฏิญาณฯ ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู 218 ครั้ง)
 

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย (Thai Medical Student's Code of Conduct) ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิสิตแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม ณ ตึกกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์ทุกคนได้ระลึกถึงความกตัญญูกตเวที คุณงามความดีของอาจารย์ใหญ่ ผู้ซึ่งเป็นผู้เสียสละตนเองให้นิสิตแพทย์ได้ใช้ร่างในการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันดีให้แก่นิสิตแพทย์ โดยมีคณาจารย์คอยช่วยแนะแนวทางการเรียนในแต่ละโต๊ะปฏิบัติการและนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้เข้าร่วมงาน

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 21 ส.ค. 2562 เวลา 17.14 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)