คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู 122 ครั้ง)
 

          วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาชั้นคลินิก (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ) เป็นประธานเปิดงานตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมควบคุมดูแลกิจกรรม โดยมีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 16 โรงเรียน เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม CC2-802 (สโลป) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศได้แก่
          รางวัลชนะเลิศ                      ทีมจาก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ทีม A)  จังหวัดเชียงใหม่
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1       ทีมจาก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (ทีม A) จังหวัดพิษณุโลก
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2       ทีมจาก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ทีม B)  จังหวัดเชียงใหม่

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 21 ส.ค. 2562 เวลา 18.44 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)