คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (ดู 313 ครั้ง)
 

    เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ, น.ส.นางสาวขนิษฐา  เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล, พญ.ฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ภายใต้โครงการ Project of Naresuan University and Dongseo University under 'Dongseo Asia Initiatives Program: DAIP' รุ่นที่ 7 ในโอกาสศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในรพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับฟังการบรรยาย พร้อมกับเยี่ยมชมการทำงานส่วนต่าง ๆ และการให้บริการทางการแพทย์ของ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 28 ส.ค. 2562 เวลา 16.31 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)