คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม นิสิตแพทย์พบอาจารย์ที่ปรึกษา ตอน " Career Path" (ดู 149 ครั้ง)
 

ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตแพทย์
เข้าร่วมกิจกรรม นิสิตแพทย์พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ตอน " Career Path"

พูดคุยตอบคำถามเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตการเป็นแพทย์เฉพาะทางโดยอาจารย์แพทย์
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนในอนาคตของนิสิตแพทย์
ให้นิสิตแพทย์ได้มีโอกาสพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา
และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตแพทย์

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม CC2-802
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 7847

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 30 ส.ค. 2562 เวลา 15.33 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)