คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
รพ.มน. ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (ดู 793 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ พญ.วรรณา ศุภศิริลักษณ์ อาจารย์วรวรรณ ใหญ่มาก และ ภญ.วิชชุนี พิตรากูล คณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในโอกาสเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 3 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     ในการเยี่ยมสำรวจครั้งนี้ คณะผู้เยี่ยมสำรวจ ได้เข้าเยี่ยมในหน่วยงานของโรงพยาบาล มีการสัมภาษณ์ผู้แทนในทีมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มีการให้ความรู้ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำกระบวนการมาตรฐาน สามารถพัฒนาต่อยอดงานด้านคุณภาพของโรงพยาบาล ให้มีคุณภาพอย่างสูงเป็นที่ไว้วางใจในด้านการบริการ ตรวจรักษา การเรียนการสอน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 5 ก.ย. 2562 เวลา 18.14 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)