คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ดู 16 ครั้ง)
 

          วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และตัวแทนนิสิตแพทย์ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

          โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  อาจารย์แพทย์หญิงตติมา          กล่อมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  อาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมบุคลากร และตัวแทนนิสิตแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด ณ ห้องเอกาทศรถ 9 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

เครดิตภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 11 ก.ย. 2562 เวลา 22.36 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)