คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
พิธียกเสาเอกอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (ดู 396 ครั้ง)
 

   เมื่อวันที่  24 กันยายน 2562 เวลา 09.09 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธียกเสาเอก อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ณ บริเวณที่ดินด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในต้นปี พ.ศ.2564  อาคารแห่งนี้ จะสามารถรองรับและให้บริการฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ สร้างเสริมสุขภาวะ     รองรับการเป็นMedical HubและMedical Tourism ในเขตพื้นที่สี่แยกอินโดจีน East-west Economic Corridor  เป็นสถานที่สำหรับผลิตบัณฑิตแพทย์และบัณฑิตสหสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม   ลดการแออัดในโรงพยาบาล ลดระยะเวลารอคอยในการรักษาพยาบาล รวมทั้งเป็นศูนย์เชื่อมโยงคัดกรอง  ส่งต่อ รับกลับ และวางแผนการรักษา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงในด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล เพื่อการดูแลรักษาแบบครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Research Center) มีห้องแสดง/เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมจากงานวิจัยอีกด้วย

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 26 ก.ย. 2562 เวลา 11.09 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)