คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประมวลภาพการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา กิจกรรมที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง Entrustable Professional Activities (EPA) (ดู 87 ครั้ง)
 

         ประมวลภาพการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา กิจกรรมที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง Entrustable Professional Activities (EPA)

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง Entrustable Professional Activities (EPA) ณ ห้อง CC2-711 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

          ในการนี้ คณาจารย์ บุคลากร จากคณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมรับฟังและทำกิจกรรม ซึ่งทำให้ได้รับความรู้และเพิ่มความเข้าใจในเรื่อง Entrustable Professional Activities (EPA) เป็นอย่างดี

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 1 พ.ย. 2562 เวลา 09.46 น.
โดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)