คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัคร นิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อทำหน้าที่เป็นแพทย์พี่เลี้ยง (ดู 40 ครั้ง)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

รับสมัคร นิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อทำหน้าที่เป็นแพทย์พี่เลี้ยง

ของนักศึกษาแพทย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

จำนวน 10 อัตรา

รับสมัคร รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.cpird.in.th และ www.mecnst.com

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 7 พ.ย. 2562 เวลา 15.34 น.
โดย : น.ส.สิริมาศ แน่งน้อย
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)