คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
โครงการเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 48 (ดู 262 ครั้ง)
 

    เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.310 น. อ.นพ.บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม พร้อมผู้บริหารและศิษย์เก่าแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การต้อนรับ  ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และอาจารย์แพทย์  ในโอกาสเดินทางเยี่ยมศิษย์เก่า ในโครงการเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  ครั้งที่ 48 ณ ห้องประชุมทองจันทร์ ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจศิษย์เก่าฯรวมทั้งเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างคณะและศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 22 พ.ย. 2562 เวลา 17.49 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)