คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
กองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 275 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน 2562 กองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร มอบบริจาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับมูลนิธิ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 9,773.04 บาท โดย ผศ.นพ.วีระพงษ์  ประยูรเสถียร ประธานกรรมการกองทุนฯ และ ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองประธานกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้มอบ และได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบเงิน

     ทั้งนี้กองทุนหมุนเวียนสงเคราะห์หลังการเสียชีวิต คณะแพทยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์นำรายได้จากกองทุนหลังหักค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณจำนวน ร้อยละ 5 มอบให้กับมูลนิธิ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสมทบทุนสร้างประโยชน์ให้กับผู้ป่วยยากไร้ และโรงพยาบาลตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ฯ และนอกจากนี้ยังได้จัดสรรเงินรายได้ส่วนอื่นเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ ตามความเหมาะสม

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 22 พ.ย. 2562 เวลา 17.51 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)