คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง แบบ Public IP จำนวน 1 ระบบ เป็นจำนวนเงิน 291,468 บาท (ดู 792 ครั้ง)
 

เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง แบบ Public IP  จำนวน 1 ระบบ เป็นจำนวนเงิน 291,468 บาท

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9232_แบบราคากลางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 13 ธ.ค. 2562 เวลา 14.42 น.
โดย : นางประภาพร กันจู
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)