คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 (ดู 129 ครั้ง)
 

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3

รับสมัครสอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 สำหรับผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล งานแพทยศาสตรศึกษา

โทร. 0 5596 7960

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9238_ประกาศรับสมัครสอบ CE&NL ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ครั้งที่ 1.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9238_ประกาศรับสมัครสอบ CE&NL ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ครั้งที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9238_ประกาศรับสมัครสอบ CE&NL ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ครั้งที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9238_ประกาศ ศรว. เรื่องการสอบ MEQ.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 16 ธ.ค. 2562 เวลา 16.46 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)